ایستادگی و اقتدار

 
 

رهبر معظم انقلاب : ایستادگی و اقتدار ملت تنها راه مأیوس شدن دشمن/ در بحث هسته ای از حقوق ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود

 رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: عده ای، “نرمش قهرمانانه” را دست کشیدن از اصول و آرمان های نظام اسلامی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسلامی از اصول شدند درحالی‌که این برداشت ها، خلاف واقع و بدفهمی است.