بارور کردن اعتقادات،

 
 

بارور کردن اعتقادات، اساسی‌ترین راهکار مبارزه با اعتیاد است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این‌که سست شدن باورهای جوانان به مبدأ ،‌ شریعت و معاد مهم‌ترین دلیل روی آوردن آنان به مواد مخدر است، گفت: بارور کردن اعتقادات اساسی‌ترین راهکار برای مبارزه به اعتیاد است؛ زمانی که باورها سست شود، راه شیطان برای فریب و توجه دادن به اعتیاد گشوده می‌شود.