بالندگی،پویای،حوزه

 
 

آزاد اندیشی به بالندگی و پویایی حوزه کمک می کند

عضو شورای برنامه ریزی حوزه علمیه خراسان با اشاره به لزوم تقویت فضای آزاد اندیشی در حوزه های علمیه، گفت: در این فضا طلبه می‌تواند رشد و بالندگی علمی داشته باشد .