بانوان

 
 

حجاب هویت بانوان است

  حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حجاب را هویت زن مسلمان دانسته و بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و مقابله با بد حجابی تاکید کردند.


شرایط برگزاری نمازبرای بانوان در مساجد مطلوب نیست؛ غفلت‌های پشت پرده

  اهمیت حضور بانوان در مساجد و مکان‌های مذهبی و کسب معارف دینی، موضوع مهمی است که نه‌تنها در تربیت مناسب فرزندان، بلکه در رشد معنوی و فرهنگی خانواده ها نیز بسیار تاثیرگذار است. علت این امر آن است که اطلاعات و دانش دینی مردم در جامعه اسلامی از گذشته‌های دور تاکنون از طریق مسجد به دست می‌آمده است. به تعبیر دیگر این اماکن، کانون اصلی نشر معارف دینی و اجتماعی به شمار می‌روند، از همین‌رو کارشناسان دینی معتقدند حضور نیافتن بانوان در این اماکن مذهبی، نوعی عقب‌ماندگی فرهنگی را برایبیشتر بخوانید