باید آثار ماه مبارک رمضان و حج را حفظ کنیم

 
 

باید آثار ماه مبارک رمضان و حج را حفظ کنیم

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان برای این است که ما فرشته بشویم، گفت: باید آثار ماه مبارک رمضان و آثار حج را حفظ کنیم.