باید حرف جهانی بزنیم

 
 

مسؤولان نگذارند طلاب مستعد از حوزه ها خارج شوند|باید حرف جهانی بزنیم

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که باید به دنبال عالم شدن باشیم،گفت: مسؤولان حوزه وظیفه دارند نگذارند طلاب مستعد از حوزه ها خارج شوند و از نهال فروشی پرهیز کنند.