باید در خانواده خداسالاری حاکم شود

 
 

باید در خانواده خداسالاری حاکم شود

باید در خانواده خداسالاری حاکم شود رحیم پور ازغدی با بیان اینکه تنها خداوند عظمت دارد و در جامعه هیچ کسی نباید خود را برتر و دیگری را پست تر بببیند و مرد سالاری، زن سالاری و کودک سالاری غلط است، گفت: در خانواده اسلامی باید خداسالاری باشد.