باید متحد باشیم

 
 

اختلاف انسجام و وحدت جامعه را از بین می برد/ باید متحد باشیم

اختلاف انسجام و وحدت جامعه را از بین می برد/ باید متحد باشیم حضرت آیت‌الله علوی گرگانی، وحدت را در فعالیت های فرهنگی بسیار مهم دانست و اختلاف را عامل از بین رفتن انسجام و وحدت جامعه اعلام کرد.