باید متحد و منسجم از اسلام و کشور دفاع کنیم

 
 

باید متحد و منسجم از اسلام و کشور دفاع کنیم

حضرت ‌آیت الله شبیری با بیان اینکه یقینا اگر در کنار هم باشیم از همه مشکلات هم عبور خواهیم کرد، گفت: اگر این اختلاف‌نظرها به سمت تفرقه پیش برود، بسیار مضر خواهد بود.