بایسته‌ها و بایدهای طلبگی

 
 

بایسته‌ها و بایدهای طلبگی

اشاره: آن‌گاه که جان اهل خرد از شمیم شکوفه‌های اندیشه و دانش مشحون می‌شود، عالم معلّم می‌گردد و تدریس، تصنیف را زکات‌گونه بر خویش واجب می‌شمرد. استاد و نویسنده گران‌ارج، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی حسینی از افاضلی است که با ارائه ده‌ها اثر علمی–آموزشی به حوزه‌های علمیه و تدریس علوم الهی در طول سال‌های متمادی، تجاربی بهاور را حائزند. در نشستی صمیمی با این فرهیخته حوزوی، به زوایای زیبای زندگی این فاضل فرزانه پرداخته است.