با حضور خود نظام را تقویت و دشمن را ناامید کنیم

 
 

شرکت در انتخابات واجب است | با حضور خود نظام را تقویت و دشمن را ناامید کنیم

حضرت آیت الله همدانی شرکت در انتخابات را واجب دانست و گفت: با حضور خود در انتخابات نظام را تقویت و دشمن را ناامید کنیم و بهترین ها باید برای مجلس انتخاب شوند.