با عمل به سیره پیامبر و انجام عمل صالح توفیق شفاعت حاصل می شود

 
 

با عمل به سیره پیامبر و انجام عمل صالح توفیق شفاعت حاصل می شود

حجت الاسلام نظافت گفت: با عمل به سنت پیامبر(ص) و انجام خوبی ها می توانیم از توفیق شفاعت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بهره مند شویم.