بخشی از حقوق کارگران روزمزد به عنوان «نذر سلامت» پرداخت شود

 
 

بخشی از حقوق کارگران روزمزد به عنوان «نذر سلامت» پرداخت شود

امام جمعه مشهد خطاب به مدیران، مالکان هتل‌ها و رستوران‌ها، گفت: به‌عنوان نذر سلامت خود و خانواده، بخشی از مزد کارگران را بپردازند تا اولیات زندگی آنان تاحدی تأمین شود.