برادر مرحوم تولایی: صددرصد از تیم پزشکی شکایت می‌کنیم

 
 

اهمال تیم پزشکی این بار در پرونده محمد تولایی/ برادر مرحوم تولایی: صددرصد از تیم پزشکی شکایت می‌کنیم

محمد تولایی، طلبه جوانی بود که ۱۵ شهریور ماه سال جاری مورد اثبات چاقو قرار گرفت و پس از ۱۲ روز درگذشت و مدتی است که موضوع اهمال‌کاری تیم درمان این طلبه جوان بر سر زبان‌ها افتاده است.