برای رسیدن به وحدت اسلامی کوتاهی کرده‎ایم

 
 

برای رسیدن به وحدت اسلامی کوتاهی کرده‎ایم

آیت‎الله جوادی آملی: برای رسیدن به وحدت اسلامی کوتاهی کرده‎ایم حضرت آیت‎الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به وحدت اسلامی کوتاهی کرده‎ایم، گفت: بارها در روز مباهله گفته‎ایم، این روز مباهله را باید مثل روز غدیر بحث کنیم و دلیلش را بگوییم، در آیه مباهله به صراحت گفته است که اهل‎بیت(ع) یک حقیقت هستند.