برای رفع بلای کرونا باید تضرع و توسل همگانی داشته باشیم

 
 

برای رفع بلای کرونا باید تضرع و توسل همگانی داشته باشیم

حضرت آیت الله نوری همدانی تأکید کرد که مردم در یک روز و یک ساعت همگی حالت تضرع و توبه و توسل پیدا کنند تا ان شاء الله خداوند بلا را از جامعه بشری رفع می‌کند.