برای ظهور دست به دعا برداریم تا اضطرار و ابتلاء از بشریت برداشته شود

 
 

برای ظهور دست به دعا برداریم تا اضطرار و ابتلاء از بشریت برداشته شود

حضرت آیت الله نوری همدانی با بیان این که حضرت ولیعصر(عج) تنها امید شیعیان و بشریت است، گفت: برای ظهور دست به دعا برداریم تا اضطرار و ابتلاء از بشریت برداشته شود.