برای مبارزه کامل با کرونا نیاز به ستاد معنوی و دینی داریم

 
 

برای مبارزه کامل با کرونا نیاز به ستاد معنوی و دینی داریم

آیت الله خاتمی با اشاره به عمومی و جهانی بودن شیوع کرونا، مدیریت مسؤولان کشور در مبارزه با کرونا را ستود و گفت: آمریکا در رابطه با این ویروس متهم است.