برج سلمان

 
 

علمای مشهد اتفاقات اخیر در برج سلمان را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی مسؤولان و جلوگیری از تکرار هنجارشکنی ها شدند.

واکنش علمای مشهد به هنجارشکنی اخیر علمای مشهد اتفاقات اخیر در برج سلمان را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی مسؤولان و جلوگیری از تکرار هنجارشکنی ها شدند. به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، برگزاری مراسم سه شنبه هفته گذشته در برج سلمان، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. در این مراسم که فیلم بخش‌هایی از آن در فضای مجازی منتشر شد، صحنه های ناهنجاری از اختلاط مرد و زن و رقص و پایکوبی با وضعیت نامناسبی دیده می شد. به دنبال ایجاد حاشیه‌هایی در مراسم سه شنبه شب برج سلمان،بیشتر بخوانید