برخی مسؤولان به دنبال توجیه گرایش خود به اشرافی گری هستند

 
 

برخی مسؤولان به دنبال توجیه گرایش خود به اشرافی گری هستند

دبیر اتاق تبلیغ خراسان: برخی مسؤولان به دنبال توجیه گرایش خود به اشرافی گری هستند حجت الاسلام مشیری با انتقاد از توجیهاتی که برخی از مسؤولان کشور برای گرایشات خود به سمت اشرافی گری بیان می کنند، گفت: برخی معتقدند اگر ما در کاخ ها زندگی کنیم، دنیا ما را تحسین می کند که مسؤولان جمهوری اسلامی مدیریت خوبی دارند.!