برخی مسؤولان عامدانه کوتاهی می کنند

 
 

بهترین راه ترویج عفاف و حجاب مطالبه اجرای قانون آن است/ برخی مسؤولان عامدانه کوتاهی می کنند

حجت الاسلام لطفی کوتاهی عامدانه مسؤولان را دلیل عدم اجرای قانون عفاف و حجاب دانست و گفت: باید از ۲۶ دستگاه که طبق قانون عفاف و حجاب، سالها است مکلف به اجرای قانون عفاف و حجاب شده اند، بپرسیم چرا این قانون را اجرا نمی کنند.