برخی مسؤولان پس از پیروزی انقلاب خودشان را گم کردند

 
 

برخی مسؤولان پس از پیروزی انقلاب خودشان را گم کردند

حجت الاسلام نظافت: برخی مسؤولان پس از پیروزی انقلاب خودشان را گم کردند مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی(عج) گفت: برخی مسؤولان ظرفیت مسؤولیت را ندارند و وقتی به منصبی می رسند، خودشان را گم می کنند. افرادی بودند که قبل از انقلاب طرفدار مستضعفین و انقلاب بودند؛ اما بعد از انقلاب خودشان را گم کردند.