بسیج عمومی

 
 

امام جمعه تربت‌حیدریه : تحقق عفاف و حجاب در جامعه نیازمند بسیج عمومی و فعالیت دائمی و پیوسته است.

امام جمعه تربت‌حیدریه گفت: تحقق عفاف و حجاب در جامعه نیازمند بسیج عمومی و فعالیت دائمی و پیوسته است.