بشریت مدیون نهضت علمی حضرت امام صادق

 
 

بشریت مدیون نهضت علمی حضرت امام صادق

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در یادداشتی به مناسبت شهادت امام صادق(ع) با تبیین مکتب علمی حضرت، تأکید کرد که بشریت،‌مدیون نهضت علمی امام صادق(ع) است.