بعثت

 
 

آیت‌الله وحید خراسانی: عصاره تمام بعثت را در خطبه غدیر می‌یابیم

 حضرت آیت‌الله وحید خراسانی گفت: کسی امام مبین است که نزد او علم تمام کتاب مبین حاضر باشد.