بنیادهای دینی

 
 

دبیر اتاق فکر تبلیغ خراسان: هدف وهابیت نابودی اسلام اصیل و بنیادهای دینی است

 دبیر اتاق فکر تبلیغ خراسان خواستار یک صدایی و وحدت مسلمانان و آزادگان جهان و نیز حامیان واقعی حقوق بشر در محکومیت جنایات ضد بشری وهابیت شد.