بیست و یکم ماه

 
 

شرح دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان؛

انبیاء و اولیاء بهترین راهنما برای کسب رضایت الهی هستند خبرگزاری رسا ـ مدیر مرکز فقهی جوادالائمه (ع) در شرح دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان به بیان راه های کسب رضایت خدا و جلوگیری از نفوذ شیطان پرداخت.