بین الملل

 
 

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه: مبلغان حوزه کمترین حضور را در عرصه بین الملل دارند

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با بیان اینکه عرصه‌های بین‌الملل برای پذیرش معارف شیعی عطش دارد و متأسفانه کمترین حضور مبلغ را در این عرصه‌ها شاهدیم، خواستار مقایسه نظام فقه شیعه با نظام‌های حقوقی جهان شد.