بی‎ارزش

 
 

من سنی‎ام ولی بدون برادر شیعه خود بی‎ارزش هستم

رییس مجمع علمای اهل تسنن عراق با تاکید بر لزوم تقویت وحدت شیعیان و سنی‎های این کشور گفت: من از اهل سنت هستم ولی بدون برادر شیعه خود هیچ ارزش و قیمتی ندارم.