تأملاتی پیرامون اخلاق مبلغ و واعظ

 
 

تأملاتی پیرامون اخلاق مبلغ و واعظ

به مناسبت فصل تبلیغی روحانیان؛ (بخش دوم و پایانی) تأملاتی پیرامون اخلاق مبلغ و واعظ حوزویان که بار امانت تبلیغ را بر دوش نهاده‌اند، باید گفتار نیک و اخلاق حسنه را در رأس برنامه تبلیغی خود قرار دهند تا بتوانند راهی به دل دیگران بگشایند و پیام اسلام را به درون قلعه جان‌ها برسانند.