تأکید آیت‌الله جنتی بر لزوم کمک به اقشار کم‌درآمد در ایام کرونا

 
 

تأکید آیت‌الله جنتی بر لزوم کمک به اقشار کم‌درآمد در ایام کرونا

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه ویروس منحوس کرونا مشکلات زیادی را به دنیا تحمیل کرده است، بر لزوم کمک به اقشار کم‌درآمد در ایام کرونایی تاکید کرد.