تأکید رهبر انقلاب بر کمک های مردمی و ورود دستگاه ها به امداد آسیب دیدگان

 
 

تأکید رهبر انقلاب بر کمک های مردمی و ورود دستگاه ها به امداد آسیب دیدگان

در پی حادثه سیل ویرانگر شمال کشور، رهبر انقلاب در پیامی با ابراز تأسف عمیق از خسارات وارده، بر کمک های مردمی و ورود دستگاه های عمومی به امداد مردم آسیب دیده تأکید کردند.