تأکید مراجع تقلید بر تأمین نیازها و اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با کرونا

 
 

تأکید مراجع تقلید بر تأمین نیازها و اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با کرونا

مراجع تقلید در گفت وگوی تلفنی با ریییس مجلس شورای اسلامی بر لزوم تأمین نیازهای عمومی در شرایط فعلی و اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با کرونا تأکید کردند.