تاریخ انقلاب

 
 

تاریخ انقلاب | ساواک؛ نماد سرکوب و جنایت

سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، از مهمترین عناصر سرکوب در دوره پهلوی محسوب می‌شد و آلوده به جنایات متعدد علیه انقلابیون بود.