تجمل گرایی

 
 

آیت الله جوادی آملی: تجمل گرایی و مهریه‌های زیاد سن ازدواج را در جامعه بالا برده است

حضرت آیت الله جوادی آملی با تاکید بر این که تجمل گرایی و مهریه های آنچنانی سبب بالا رفتن سن ازدواج در جامعه شده است، گفت: باید بدانیم جهیزیه های آنچنانی و تجملاتی، مهریه های زیاد و امثال اینها اغلال و دست و پاگیر است.