تحجر در حوزه های علمیه از هر خطری بیشتر است

 
 

تحجر در حوزه های علمیه از هر خطری بیشتر است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: تحجر در حوزه های علمیه از هر خطری بیشتر است، باید با همه قدرت با مبلغان تحجر و عوامل و شیعیان انگلیسی مبارزه کرد.