تحولات حوزه

 
 

ارزیابی آیت‌الله حسینی بوشهری از تحولات حوزه

  امروز بیش از هزار نفر از اساتید حوزوی در سطح عالی، در حوزه علمیه قم مشغول تدریس هستند که در گذشته بسیار اندک بودند، همچنین در گذشته دروسی مانند تفسیر بسیار کم بود، در حالی که امروز بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید در سطح عالی در حال تدریس تفسیر قرآن کریم می‌باشند.