تحول در حوزه مبتنی بر نیازهای روز است

 
 

تحول در حوزه مبتنی بر نیازهای روز است

حجت الاسلام والمسلمین عاملی گفت: حرکت تحولی برای شکوفایی فقاهت غیرقابل اجتناب است و این امر با توجه به نیازهای روز منجر به تولید علم خواهد شد.