تذکرهای پی در پی مراجع تقلید و علما در مباحث ربوی

 
 

آیت الله علوی گرگانی: تذکرهای پی در پی مراجع تقلید و علما در مباحث ربوی مورد توجه بانک ها باشد

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: متأسفانه با وجود تذکرهای پی در پی مراجع تقلید و علما همچنان مباحث ربوی و دیرکرد در بانک ها مشاهده می شود که مشکلات کمرشکنی را برای مردم ایجاد کرده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی ظهر امروز در دیدار مدیر مؤسسه اعتباری ملل شعبه قم با بیان اینکه متأسفانه دیرکرد و بحث ربوی همچنان در بانک ها بیداد می کند، اظهار کرد: متأسفانه با وجود تذکرهای پی در پی مراجع تقلید و علمابیشتر بخوانید