ترویج ارزش‌ها

 
 

افراطی نامیدن ناهیان منکر مانع ترویج ارزش‌ها می‌شود

امام جمعه مشهدو عضو هیئت امناء اتاق فکر تبلیغ   گفت: بدحجابی نسل جوان را به فساد و نکبت می کشاند و متأسفانه کسانی که از این منکر انتقاد می کنند و می گویند باید جلوی آن گرفته شود به افراط گرایی متهم می شوند.