ترک چادر

 
 

آیت الله صافی گلپایگانی: سزاوار نیست در ایران اسلامی ترک چادر مد و رایج شود

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در نوشتاری تاکید کرد: سزاوار نیست و دور از انتظار است که بانوی مسلمان، در غرب و قلب اروپا بر حفظ حجاب اسلامی آن‌گونه در برابر فشارهای دولت‌های آنها مقاومت کند، ولى در کشور اسلامی عزیز ما ایران، ترک چادر مد و رایج شود و بعضی از دختران بدون چادر باشند!