تفکر در حقیقت زندگی، برترین عبادت ها در شب قدر است

 
 

تفکر در حقیقت زندگی، برترین عبادت ها در شب قدر است

حجت الاسلام نظافت، تفکر در حقیقت زندگی را برترین عبادت ها در شب قدر دانست و گفت: دنیا برای امیرمؤمنان(ع) دار مصیبت بود و مصیبت ایشان هنوز هم ادامه دارد زیرا افکار و منش ایشان هنوز غریب است.