تفکر و مبانی سلفی‌گری

 
 

آیت‌الله سبحانی: تفکر و مبانی سلفی‌گری مملو از تناقضات است

حضرت آیت‌الله سبحانی با بیان این که در مبانی سلفی‌گری تعارض‌های بساری دیده می‌شود، گفت: با بررسی دلایل و تطبیق آن با منابع و مراجع مسلمانان به این نتیجه خواهیم رسید که سلفی، یک مذهب و الگوی خاص ندارد.