تقويت اعتقادات صحيح مذهبی

 
 

مفتی تونس عنوان کرد:فتواهای مغایر با اسلام؛ تهدیدی برای روحیه معنوی جامعه/ بهره‌وری از رسانه برای تقویت اعتقادات صحیح مذهبی

شیخ عثمان بطیخ، مفتی تونس، ضمن هشدار نسبت به افزایش فتواهای مغایر با تعالیم اسلامی، این مسئله را تهدیدی برای روحیه معنوی جامعه دانست.