تقویت تعامل با حوزه سبب اثر بخشی فعالیت های دولت می شود

 
 

تقویت تعامل با حوزه سبب اثر بخشی فعالیت های دولت می شود

نماینده حضرت آ‌یت الله سیستانی در ایران گفت: گسترش و تعمیق تعامل دولت با مراجع و روحانیت می‌تواند اثربخشی تلاش‌ها برای مقابله با توطئه‌ها و تفرقه‌افکنی‌های دشمنان را ارتقاء دهد.