تمامی دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند

 
 

تمامی دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند/ قاطعانه با موارد تخلف برخورد شود

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رییس جمهور درباره حقوق های نجومی تاکید کردند: تمامی دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند