تمام مشکلات مادی و معنوی انسان از دنیازدگی است

 
 

تمام مشکلات مادی و معنوی انسان از دنیازدگی است/ شناخت دنیا در نماز شب حاصل می شود

آیت الله جوادی آملی: تمام مشکلات مادی و معنوی انسان از دنیازدگی است/ شناخت دنیا در نماز شب حاصل می شود حضرت آیت الله جوادی آملی دنیا را همچون ماری سمی دانست که هر چه با آن بیشتر بازی شود، فرد را مسموم تر می کند، گفت: «من» و «ما» اعتباری دنیایی و بی ارزش است و شناخت دنیا در نماز شب به دست می آید.