تندرو

 
 

هنجارشکنان و بی‌عفت‌ها تندرو هستند نه آمران به معروف و ناهیان از منکر

عضو هیئت امناء اتاق فکرتبلیغ خطیب نماز جمعه مشهد مقدس گفت: برخی آمران به معروف و ناهیان از منکر را افراطی می‌نامند، اما مسئله این است که آمران به معروف و ناهیان از منکر افراطی هستند یا آن عده‌ای که در کوچه و خیابان بی‌عفتی کرده و گناه و هنجارشکنی می‌کنند؟