تنها راه موفقیت و رمز سعادت در تبعیت از امام است

 
 

رییس مرکز فقهی جوادالائمه: تنها راه موفقیت و رمز سعادت در تبعیت از امام است

رییس مرکز فقهی جوادالائمه: تنها راه موفقیت و رمز سعادت در تبعیت از امام است رئیس مرکز فقهی جوادالائمه گفت: امام حسین(ع)به حق الناس بسیار اهمیت می دادند، به طوری که شب عاشورا از یاران خواست اگر کسی حق الناس به گردن دارد، رد مظالم کند.