توصیه‌های معنوی آیت الله صافی برای استفاده از فرصت شب نیمه شعبان

 
 

توصیه‌های معنوی آیت الله صافی برای استفاده از فرصت شب نیمه شعبان

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پیامی مردم را به استفاده از فرصت معنوی شب نیمه شعبان توصیه و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه کرد.